Carlos Solano

Carlos Solano

(Barcelona, 1990) Va cursar un grau i un màster en estudis cinematogràfics a La Sorbonne Nouvelle de París. Actualment prepara una tesi doctoral sobre l’estètica de la taca en el cinema experimental a Mont-real (Canadà).